+32 3 205 97 00
info@zuidnatie.be
info@zuidnatie.be

Magazijnmedewerker

Fixed contract
December 12, 2017

ALGEMENE FUNCTIEOMSCHRIJVING Je staat in voor de ontvangst, de opslag, de voorbereiding en het verzendklaar maken van goederen. Je kijkt de lading na en verzamelt de orders. Je maakt gebruik van eenvoudige hulpmiddelen (bv scanningapparaat, transpalet, duivel,…) en/of van geautomatiseerde systemen om allerlei mogelijke goederen te behandelen. In sommige gevallen moet je manueel lasten verplaatsen. Ook de administratieve ondersteuning en opvolging van het fysisch behandelen van de goederen vallen onder jouw verantwoordelijkheid.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

• Informeren naar of ontvangen van de uit te voeren opdrachten en verzamelen van benodigde materialen en hulpmiddelen (scanningapparaat, transpalet, duivel,…)

• Ontvangen en controleren van de lading

• Lossen van de vrachtwagen (eventueel gebruikmakend van hulpmiddelen)

• Opslagklaar maken van de goederen: controleren, sorteren, inpakken en labels aanbrengen

• Opslaan van de goederen op de voorbestemde locatie

• Uitleveren van goederen: controleren, verpakken en aanbrengen van verzendlabels

• Laden van de goederen (eventueel gebruikmakend van hulpmiddelen)

• Administratief ondersteunen van de verschillende taken: verzorgen documenten, registreren, verzegelen, labelen en certificeren

• Omgaan met gevaarlijke stoffen: herkennen van gevaarlijke stoffen d.m.v. etikettering, informatie inwinnen en omgaan betreffende stof, laden en lossen ervan, opslaan, de nodige veiligheidsmaatregelen treffen

• Omgaan met aan bederf onderhevige producten: laden en lossen ervan, opslaan, controleren van de staat van de verpakking, de houdbaarheidsdatum en hygiëne

• Verzamelen van orders voor distributie

• Onderhouden van gereedschap en hulpmiddelen alsook op orde en net houden van de werkplek

• Rapporteren en overleggen met collega’s

• Instaan voor kwaliteitszorg

• Naleven van veiligheidsmaatregelen

 Meewerken aan de beheersing van de afvalstroom

Apply for this job?

Contact us at KVM@zuidnatie.be