+32 3 205 97 00
info@zuidnatie.be
info@zuidnatie.be

Magazijnier

Fixed contract
December 11, 2018

ALGEMENE FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je staat in voor de ontvangst, de opslag, de voorbereiding en het verzendklaar maken van goederen. Je kijkt de lading na en verzamelt de orders. Je maakt gebruik van eenvoudige hulpmiddelen (bv scanningapparaat, transpalet, duivel,…) en/of van geautomatiseerde systemen om allerlei mogelijke goederen te behandelen. In sommige gevallen moet je manueel lasten verplaatsen. Ook de administratieve ondersteuning en opvolging van het fysisch behandelen van de goederen vallen onder jouw verantwoordelijkheid.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

• Informeren naar of ontvangen van de uit te voeren opdrachten en verzamelen van benodigde materialen en hulpmiddelen (scanningapparaat, transpalet, duivel,…)

• Ontvangen en controleren van de lading

• Lossen van de vrachtwagen (eventueel gebruikmakend van hulpmiddelen)

• Opslagklaar maken van de goederen: controleren, sorteren, inpakken en labels aanbrengen

• Opslaan van de goederen op de voorbestemde locatie

• Uitleveren van goederen: controleren, verpakken en aanbrengen van verzendlabels

• Laden van de goederen (eventueel gebruikmakend van hulpmiddelen)

• Administratief ondersteunen van de verschillende taken: verzorgen documenten, registreren, verzegelen, labelen en certificeren

• Omgaan met gevaarlijke stoffen: herkennen van gevaarlijke stoffen d.m.v. etikettering, informatie inwinnen en omgaan betreffende stof, laden en lossen ervan, opslaan, de nodige veiligheidsmaatregelen treffen

• Omgaan met aan bederf onderhevige producten: laden en lossen ervan, opslaan, controleren van de staat van de verpakking, de houdbaarheidsdatum en hygiëne

• Verzamelen van orders voor distributie

• Onderhouden van gereedschap en hulpmiddelen alsook op orde en net houden van de werkplek

• Rapporteren en overleggen met collega’s

• Instaan voor kwaliteitszorg

• Naleven van veiligheidsmaatregelen

• Meewerken aan de beheersing van de afvalstroom

PROFIEL

• Gereedschapskennis wat betreft de transport-, opslag- en stapelhulpmiddelen

• Materialenkennis

• Hanteren van vorklift, bij voorkeur met attest

• Kennis inzake magazijnwerking

• Kennis inzake het ontvangen, opslaan en verzenden van goederen

• Basiskennis inzake informatisering en automatisering, weten hoe om te gaan met barcodes en andere codes

• Kennis van cijfers, een basiswoordenschat en de elementaire begrippen in verband met het beroep in het Nederlands

• Praktische kennis van wetgeving en reglementeringen

• Kennis van de richtlijnen inzake veiligheid en hygiëne en milieuzorg

• Administratieve kennis voor het begrijpen en invullen van allerhande documenten

• Vaardig zijn en inzicht hebben in het proces van goederenontvangst, goederenopslag en goederenuitlevering

• De vaardigheid hebben om efficiënt, nauwkeurig en zorgvuldig te handelen

• Zich goed mondeling kunnen uitdrukken

• Handig zijn in de omgang met producten in alle maten en met het verpakkingsmateriaal

• Contactbereidheid

• Veiligheid- en milieubewust

• Bereidheid tot manuele fysieke arbeid

COMPETENTIES

• Zelfstandig: je werkt goed alleen en hebt bij normale taken geen hulp nodig

• Teamworker: je werkt graag met andere collega’s samen

• Nauwkeurig: je hebt oog voor detail

• Flexibel: je hebt geen probleem met veranderlijke werkinhoud

• Kwaliteitsbewust: je bent je ervan bewust dat kwaliteit belangrijk is (ook naar de veiligheid van je collega’s toe)

• Ordelijk: je werkt netjes en georganiseerd, alles wordt terug op zijn plaats gelegd

• Veiligheidsbewust:

o U gaat op de juiste manier om met werkmateriaal en veiligheidsprocedures binnen de firma

o Tonen van een voorbeeldgedrag wanneer u op de site bent

o Alle afspraken inzake veiligheid worden gerespecteerd

o Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gedragen worden

• Milieubewust: het toepassen van het duurzaamheidsprincipe van de firma, sorteren van afval, …

• Stressbestendig: bij drukte of een korte tijdspanne blijf je rustig

• Tijdsbewust en nauwkeurig: je werkt gedetailleerd en bent je ervan bewust in welke tijdspanne dit moet kunnen

• Doorzettingsvermogen: je geeft niet snel op als het bijvoorbeeld eens niet lukt

• Kritische ingesteldheid: je kan je eigen werk kritisch bekijken en evalueren

• Contactvaardig: je legt graag contacten met andere mensen

Locatie: Terminal Zuid (kaai 118), Narvikstraat 3, 2030 Antwerpen

Interesse?

Stuur uw CV en motivatiebrief naar

Zuidnatie N.V.

Tav Karlien Van Molle

Oude Leeuwenrui 48

2000 Antwerpen

karlien.vanmolle@zuidnatie.be

Apply for this job?

Contact us at KVM@zuidnatie.be